Utbildning på forskarnivå i kemi

Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

För att antas till forskarutbildningen krävs:

 • Allmän behörighet, dvs examen på avancerad nivå (masternivå) eller fullgjort kurser om minst 240 hp, varav 60 hp på avancerad nivå.
 • Särskild behörighet som varje enskilt forskarutbildningsämne föreskriver.
 • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 
   

Innehållsförteckning 

Snabblänkar för att hjälpa dig att hitta det du söker på den här sidan: 

Lagerkrans

En studieplan - tre delar

Detaljer rörande utbildningen finns angivet i studieplanen för utbildning på forskarnivå, som består av tre delar:

 1. En allmän del (gemensam för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten).
 2. En ämnesinriktad studieplan - se Ämnesstudieplaner - Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
 3. En individuell studieplan, specifik för varje doktorand.
   

Ämnesinriktade studieplaner 

Läs mer om de olika ämnena och inriktningarna inom kemi på vår sida om forskarutbildningsämnen inom kemin. För att få en bra uppfattning om de olika forskningsområdena så rekommenderar vi att du läser på om respektive program på våra forskningsidor

Våra forskarutbildningskurser

Det finns forskarutbildningskurser som är generella och fakultetsgemensamma och kurser som är ämnesspecifika och ges inom varje inriktning. Det är också möjligt att läsa kurser på masternivå i sin forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma kurser

Universitetsgemensam kurs för undervisande personal

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå (i alfabetisk ordning)

Kurser som ges på Institutionen för Kemi - BMC

Kurser som ges på Institutionen för Kemi - Ångström

Kurser på masternivå som kan vara relevanta för doktorander 

Kemi - BMC

 • Advanced Mass Spectrometry (15 hp)
 • Applied Analysis of Complex Samples (15 hp)
 • Chemical Molecular Design (10 hp)
 • Computational Chemistry for Biological Macromolecules (10 hp)
 • Mass Spectrometry (7,5 hp)
 • Molecular Recognition in Biological Systems (15 hp)
 • NMR Spectroscopy 1 (5 hp)
 • NMR Spectroscopy 2 (5 hp)
 • Proteomics and Metabolomics (5 hp)
 • Separation and Mass Spectrometry (15 hp)
   

Kontakt rörande forskarutbildningen

Om du vill veta mer om de forskarutbildningskurser som ges, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektorn på respektive institution.

Kemi - BMC

Kemi - Ångström

Allmän information

Om du är intresserad av att bli doktorand eller redan har påbörjat dina studier så hittar du även mycket matnyttig information på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens (TekNat:s) sidor om utbildning på forskarnivå.

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har även tagit fram en handbok för doktorander på engelska

Senast uppdaterad: 2022-01-25