Forskarutbildning

En lagerkrans.Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

För att antas till forskarutbildningen krävs:

 • allmän behörighet dvs grundläggande högskoleutbildning om minst 180 poäng
 • särskild behörighet som varje enskilt forskningsämne föreskriver
 • att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen


Studieplan

Detaljer rörande utbildningen finns angivet i studieplanen. Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del, dels en ämnesinriktad studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan. (Samtliga länkar nedan öppnar respektive studieplan som pdf.)

Allmän studieplan för ämnet kemi, samt studieplan för ämnet biokemi som är ett separat forskarutbildningsämne och inte ingår som underkategori till kemi. 

Studieplaner för respektive inriktning under kemi: analytisk kemibiofysik,  fysikalisk kemikemisk fysik, materialkemimikrobiell kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemipolymerkemi och teoretisk kemi

För att få en bra uppfattning om de olika ämnena och inriktningarna inom kemi så rekommenderar vi att du läser på om respektive program på våra forskningsidor

Forskarutbildningskurser

Det finns forskarutbildningskurser som är generella och fakultetsgemensamma och kurser som är ämnesspecifika och ges inom varje inriktning. Det är också möjligt att läsa kurser på masternivå i sin forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma kurser

Universitetsgemensam kurs för undervisande personal
Universitetspedagogisk grundkurs (7,5 hp). Anmälan sker via Medarbetarportalen.

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå (i alfabetisk ordning)
Kemi-BMC

Kemi-Ångström

 • Avancerad kemisk fysik (15 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Avancerad optisk spektroskopi/Advanced Optic Spectroscopy (2,5 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Advanced Concepts and Current Topis in Physical Chemistry (15 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Basics in Single Crystal X-ray Crystallography (4 hp). Kontaktperson: Andreas Orthaber
 • Biokemisk metodik (15 hp). Kontaktperson: Fikret Mamedov
 • Biomaterial 1 (5 hp). Kontaktperson: Jöns Hilborn
 • Chemical Kinetics: Principles and Computational Practices (7,5 hp). Kontaktperson: Dennis Caldwell
 • Electron Transfer (6 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Elektrokemiska metoder/Electrochemical Methods (12 hp). Kontaktperson: Leif Nyholm
 • Elektrokemiska metoder för fotoelektroniska system (6 hp).
 • Elektrokemisk kemi/Electrochemical Chemistry (12 hp). Kontaktperson: Leif Nyholm
 • Elektronparamagnetisk resonans (3 hp). Kontaktperson: Ping Huang
 • Fe- and Sn-Mössbauer spectroscopy in theory and practice (4 hp). Kontaktperson: Tore Ericsson
 • Fluoressensspektrografi - basmodul (5 hp). Kontaktperson: 
 • Fluoressensspektrogafi - avancerad modul (1,5 hp). Kontaktperson: 
 • Fluoressensspektrografi - avancerad och proteinmodul (2,5 hp). Kontaktperson: 
 • Forskningsmetodik (10 hp). Kontaktperson: Jöns Hilborn
 • Forskningsutbyte med och vistelse vid Genopole, CNRS, Frankrike. Kontaktperson: Peter Lindblad
 • Fotokemi (10 hp). Kontaktperson: 
 • Fundamentals in Excited State Proton Transfer Reactions (5 hp). Kontaktperson: 
 • Fysikalisk kemi (15 hp). Kontaktperson: Erik Johansson
 • Grundläggande strålskydd (1,5 hp). Kontaktperson: Peter Lindblad
 • Innovationsteknik och entreprenörskap (3 hp). Kontaktperson: Peter Lindblad
 • Institutionens litteraturseminarium (5 hp). Kontaktperson: Andreas Orthaber
 • Kemisk energilagring (5 hp). Kontaktperson: Fredrik Björefors
 • Kreativ laborationsteknik (5 hp). Kontaktperson: Martin Sahlberg
 • Laserspektroskopi (5 hp). Kontaktperson: 
 • Material för elektrokemisk energilagring (5 hp). Kontaktperson: Daniel Brandell
 • Materialkemi (10 hp). Kontaktperson: Ulf Jansson
 • Molecular Electron Transfer (3 till 8 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Oorganisk kemi (10 hp). Kontaktperson: Kersti Hermansson
 • Oorganisk strukturkemi (5 + 2,5 hp). Kontaktperson: Cesar Pay Gómez
 • Polymerfysik (5 hp). Kontaktperson: Christer Elvingsson
 • Polymerkemi (15 hp). Kontaktperson: Jöns Hilborn
 • Photoelectron Spectroscopy on Battery Materials (2 hp). Kontaktperson: 
 • Reaction mechanisms (5 hp). Kontaktperson: Eszter Borbas
 • Theory of transition metal complexes (10 hp). Kontaktperson: Marcus Lundberg
 • Tidsberoende statistisk mekanik (5 hp). Kontaktperson: Christer Elvingsson
 • Training School on Smart Inorganic Polymers (3 hp). Kontaktperson: Andreas Orthaber
 • Unconventional Solar Energy Materials (3 hp). Kontaktperson: Leif Hammarström
 • Quantum Chemistry: Beyond the black box (5 hp). Kontaktperson: Marcus Lundberg
 • Quantum Dots and Photocatalysis (1,5 hp). Kontaktperson: 
 • Quantum mechanics in chemistry (10 hp). Kontaktperson: Hans Karlsson
 • X-ray diffraction from thin films (7,5 hp). Kontaktperson: Mikael Ottosson
 • Ytors fysik och kemi (5 hp). Kontaktperson: Karin Larsson

Om du har frågor om forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - Ångström, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen Jöns Hilborn, jons.hilborn@kemi.uu.se, tel. 018-471 3839.

Kurser på masternivå som kan vara relevanta för doktorander
och ges av Kemi-BMC

 • Advanced Mass Spectrometry (15 hp)
 • Applied Analysis of Complex Samples (15 hp)
 • Chromatography and Capillary Electrophoresis (7,5 hp)
 • Chemical Molecular Design (10 hp)
 • Mass Spectrometry (7,5 hp)
 • Molecular Recognition in Biological Systems (15 hp)
 • NMR Spectroscopy 1 (5 hp)
 • NMR Spectroscopy 2 (5 hp)
 • Separation and Mass Spectrometry (15 hp)

Om du har frågor om forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - BMC, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen Sara Lind, sara.lind@kemi.uu.se, tel. 018-471 3693.