Utbildning på forskarnivå i kemi

En lagerkrans.Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

För att antas till forskarutbildningen krävs:

 • Allmän behörighet, dvs examen på avancerad nivå om minst 240 hp, varav 60 hp på avancerad nivå.
 • Särskild behörighet som varje enskilt forskningsämne föreskriver.
 • Att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen.

en Studieplan - tre delar

Detaljer rörande utbildningen finns angivet i studieplanen. 

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre olika delar:

 1. En allmän del - gemensam för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 2. En ämnesinriktad studieplan (se nedan). 
 3. Varje doktorands individuella studieplan.

För mer information rörande varje forskarutbildningsämnes studieplan, klicka på länkarna i listan nedan där respektive studieplan öppnas i form av en pdf. 

Ämnesinriktade studieplaner 

Läs mer om de olika ämnena och inriktningarna inom kemi på vår sida om forskarutbildningsämnen inom kemin. För att få en bra uppfattning om de olika forskningsområdena så rekommenderar vi att du läser på om respektive program på våra forskningsidor

våra Forskarutbildningskurser

Det finns forskarutbildningskurser som är generella och fakultetsgemensamma och kurser som är ämnesspecifika och ges inom varje inriktning. Det är också möjligt att läsa kurser på masternivå i sin forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma kurser

Universitetsgemensam kurs för undervisande personal

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå (i alfabetisk ordning)

Kemi - BMC

Kemi - Ångström

Kurser på masternivå som kan vara relevanta för doktorander 

Kemi - BMC

 • Advanced Mass Spectrometry (15 hp)
 • Applied Analysis of Complex Samples (15 hp)
 • Chemical Molecular Design (10 hp)
 • Computational Chemistry for Biological Macromolecules (10 hp)
 • Mass Spectrometry (7,5 hp)
 • Molecular Recognition in Biological Systems (15 hp)
 • NMR Spectroscopy 1 (5 hp)
 • NMR Spectroscopy 2 (5 hp)
 • Proteomics and Metabolomics (5 hp)
 • Separation and Mass Spectrometry (15 hp)
   

Har du frågor om forskarutbildningen?

Om du vill veta mer om de forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - BMC, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen, Ylva Ivarsson, ylva.ivarsson@kemi.uu.se, tel. 018-471 4038. 

Om du vill veta mer om de forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - Ångström, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen, Ann Magnusonann.magnuson@kemi.uu.se, tel. 018-471 6582.

Senast uppdaterad: 2021-09-09