Utbildning på forskarnivå i kemi

Doktorspromotion

Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

För att antas till forskarutbildningen krävs:

 • Allmän behörighet, dvs examen på avancerad nivå (masternivå) eller fullgjort kurser om minst 240 hp, varav 60 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Särskild behörighet som varje enskilt forskarutbildningsämne föreskriver.
 • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 
   

Lediga doktorandplatser inom kemin

Precis som alla andra lediga tjänster så annonseras lediga doktorandplatser ut. Samtliga tillgängliga doktorandtjänster inom Kemiska sektionen hittar du listade på sidan med lediga tjänster.  

En studieplan - två delar

Detaljer rörande utbildningen finns angivet i studieplanen för utbildning på forskarnivå, som består av två delar:

 1. Allmän Studieplan. Här beskrivs dels gemensamma mål och regler för forskarutbildningen, dels specifikt vad som gäller för varje ämne eller inriktning. Du hittar studieplanerna för alla ämnen på Fakulteten för teknik och naturvetenskaps sida.
 2. Individuell studieplan specifik för varje doktorand. Du hittar en Word-mall för den individuella studieplanen på fakultetens sida.

Information om de olika ämnena och inriktningarna inom kemi finns på vår sida om forskarutbildningsämnen inom kemin. För att få en bra uppfattning om de olika forskningsområdena så rekommenderar vi dock att du läser på om respektive forskningsprogram på våra forskningsidor

Våra forskarutbildningskurser

Det finns forskarutbildningskurser som är generella, fakultetsgemensamma och kurser som är ämnesspecifika som ges inom respektive inriktning. Det är också möjligt att läsa kurser på masternivå i sin forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma kurser

Universitetsgemensam kurs för undervisande personal

 • Universitetspedagogisk grundkurs (7,5 hp). Information om kursen och hur du anmäler dig hittar du på Medarbetarportalen.

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå (i alfabetisk ordning)

Ges på Institutionen för kemi - BMC:

Ges på Institutionen för kemi - Ångström:

Kurser på masternivå som kan vara relevanta för doktorander

Ges på Institutionen för kemi - BMC:

 • Advanced Mass Spectrometry (15 hp)
 • Applied Analysis of Complex Samples (15 hp)
 • Chemical Molecular Design (10 hp)
 • Computational Chemistry for Biological Macromolecules (10 hp)
 • Mass Spectrometry (7,5 hp)
 • Molecular Recognition in Biological Systems (10 hp)
 • NMR Spectroscopy 1 (5 hp)
 • NMR Spectroscopy 2 (5 hp)
 • Proteomics and Metabolomics (5 hp)
 • Separation and Mass Spectrometry (15 hp)
   

Ges på Institutionen för kemi - Ångström: 

 • Advanced electrochemistry (10 hp) (Kontaktperson: Leif Nyholm.)
 • Laser Spectroscopy (10 hp) (Kontaktperson: Jacinto Sá.)
 • Statistical Thermodynamics: Theory and Simulation Methods (15 hp) (Kontaktperson: Christer Elvingson.)
 • Chemical Bonding in Molecules and Materials (5 hp) (Kontaktperson: Amber Mace.)
 • Physical Organic Chemistry (15 hp) (Kontaktperson: Eszter Borbas.)
 • Biomaterials II (5 hp) (Kontaktperson: Jöns Hilborn.)
 • Computational Quantum Chemistry for Molecules and Materials (10 hp) (Kontaktperson: Chao Zhang.)
 • Chemical bonding and computational Chemistry (10 hp) (Kontaktperson: Chao Zhang.)
 • Photochemistry (10 hp) (Kontaktperson: Reiner Lomoth.)
 • Renewable Energy Technology and Society (5 hp) (Kontaktperson: Henrik Ottosson.)
 • Catalysis (5 hp) (Kontaktperson: Gustav Berggren.)
 • Batteries for electromobility (7,5 hp) (Kontaktperson: Guiomar Hernández.)

Masterstudenter

Kontakt rörande forskarutbildningen

Om du vill veta mer om de forskarutbildningskurser som ges, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektorn på respektive institution.

Kemi - BMC

Kemi - Ångström

Allmän information

Om du är intresserad av att bli doktorand eller redan har påbörjat dina studier så hittar du även mycket matnyttig information på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens (TekNat:s) sidor om utbildning på forskarnivå.

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har även tagit fram en handbok för doktorander på engelska

Senast uppdaterad: 2023-11-28