Utbildning på forskarnivå i kemi

En lagerkrans.Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

För att antas till forskarutbildningen krävs:

 • allmän behörighet dvs grundläggande högskoleutbildning om minst 180 poäng
 • särskild behörighet som varje enskilt forskningsämne föreskriver
 • att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen 

en Studieplan - tre delar

Detaljer rörande utbildningen finns angivet i studieplanen. Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del som är gemensam för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, dels en ämnesinriktad studieplan (enligt nedan) och dels varje doktorands individuella studieplan. (Samtliga länkar nedan öppnar respektive studieplan som pdf.) 

De ämnesinriktade studieplanerna är de följande: 

Studieplan för ämnet kemi (utan specifik inriktning). 

Studieplaner för respektive inriktning under kemi: analytisk kemibiofysik,  fysikalisk kemikemisk fysik, materialkemimikrobiell kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemipolymerkemi och teoretisk kemi.

Studieplan för ämnet biokemi, som är ett separat forskarutbildningsämne och inte ingår som underkategori till kemi. 

För att få en bra uppfattning om de olika ämnena och inriktningarna inom kemi så rekommenderar vi att du läser på om respektive program på våra forskningsidor

våra Forskarutbildningskurser

Det finns forskarutbildningskurser som är generella och fakultetsgemensamma och kurser som är ämnesspecifika och ges inom varje inriktning. Det är också möjligt att läsa kurser på masternivå i sin forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma kurser

Universitetsgemensam kurs för undervisande personal

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå (i alfabetisk ordning)

Kemi - BMC

Kemi - Ångström

Kurser på masternivå som kan vara relevanta för doktorander 

Kemi - BMC

 • Advanced Mass Spectrometry (15 hp)
 • Applied Analysis of Complex Samples (15 hp)
 • Chromatography and Capillary Electrophoresis (7,5 hp)
 • Chemical Molecular Design (10 hp)
 • Mass Spectrometry (7,5 hp)
 • Molecular Recognition in Biological Systems (15 hp)
 • NMR Spectroscopy 1 (5 hp)
 • NMR Spectroscopy 2 (5 hp)
 • Separation and Mass Spectrometry (15 hp)

Frågor?

Om du har frågor om forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - BMC, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen Sara Lind, sara.lind@kemi.uu.se, tel. 018-471 3693. 

Om du har frågor om forskarutbildningskurser som ges på Institutionen för kemi - Ångström, eller om du som doktorand vill läsa en kurs på masternivå, kontakta studierektor för forskarutbildningen Ann Magnusonann.magnuson@kemi.uu.se, tel. 018-471 6582.