Kemin - på två olika campusområden

Som kemistudent vid Uppsala unversitet är du med där det händer. Utbildningen äger rum vid två av universitetets mest spännande campusområden: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC)

Campus-karta: En översiktskarta över Uppsala med samtliga campus-områden samt Gotland.
Här syns en översikt av Uppsala universitets alla campusområden med bl.a. Ångströmlaboratoriet och BMC utmärkta. Samtliga (utom Gotland) ligger inom en radie av 10 minuters cykelväg från centrum.
  • Institutionen för kemi - Ångström ligger på Ångströmlaboratoriet, inom campusområdet Polacksbacken, som är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer.  
     
  • Institutionen för kemi - BMC ligger på Biomedicinskt centrum (BMC), som är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi, molekylär- och strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiskadiscipliner. Denna tvärvetenskapliga fusion av ämnen som berikar varandra  ger unika förutsättningar för till exempel utveckling av nya läkemedel. 
Senast uppdaterad: 2022-10-20