Repetitionskurs inför omtentamen

Denna undervisning är till för dig som ska tentera Grundläggande kemi, Kemins grunder och principer eller Kemiska principer I i augusti. Detta är ett repetitions- och inläsningsstöd i kombinerad lektions-/föreläsningsform och äger rum veckorna före omtentamen.

Kursstart: 11 augusti. Kursperiod: 11-20 augusti. 

Se schemat