Kandidatprogrammet i kemi (180 hp)

För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi är en central och spännande vetenskap!

Programmet ger möjlighet till både specialisering och breddning. Du utformar din utbildning efter egna intressen.

Läs mer om Kandidatprogrammet i kemi.  

Masterprogrammet i kemi (120 hp)

Masterprogrammet i kemi bygger vidare på kunskaperna från ett kandidatprogram eller motsvarande.

Vi erbjuder åtta olika spännande inriktningar: Analytisk kemi, biokemi, bio- och nanomaterial, fysikalisk kemi, kemi för förnybar energi, kemisk biologi, organisk kemi, och teoretisk kemi.

(Utöver dessa inriktningar erbjuder vi även Masterprogrammet i analytisk kemi - EACH (Excellence in Analytical Chemistry) och Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring. Se nedan för mer information.) 

Läs mer om Masterprogrammet i kemi

Masterprogrammet i analytisk kemi - EACH (Erasmus mundus-program) (120 hp)

Masterprogrammet i analytisk kemi leder till en internationell tvåårig masterexamen. EACH - Excellence in Analytical Chemistry, utbildar specialister inom analytisk kemi som är kvalificerade för att arbeta inom industrin och kemiska analyslaboratorier världen över.

EACH är ett Erasmus mundus-program som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, Université Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet.

Läs mer om Masterprogrammet i analytisk kemi - EACH.

Masterprogrammet i analytisk kemi (EACH)

Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring (120 hp)

Energilagring är en snabbt växande global industri och en grundsten för ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Batterier är en central del av denna utveckling, bland annat inom elektrifieringen av transport- och energisektorn, en arbetsmarknad som fortsätter att expandera. Sök masterprogrammet i batteriteknik och energilagringssystem för att få en unik karriärprofil med fokus på i batterimaterial, -celler och -system, och kunskap om hur denna teknik påverkar vårt samhälle och miljö.

Läs mer om Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (300 hp)

Kemiteknik vid Uppsala universitet är en utbildning för dig  som gillar kemi, och vill göra en skillnad. Utbildningens två inriktningar ger dig möjlighet till en karriär inom tillverkning eller utveckling av antingen läkemedel eller material. Båda dessa områden är viktiga för människors hälsa, miljön och samhällets utveckling. Arbetsmarknaden är mycket god och i princip alla som läst programmet har fått jobb inom ett år efter examen. 

Läs mer om Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.

Lärarprogrammet i kemi (330 hp)

Läraryrket är ett kreativt arbete med stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden till framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Lärarprogrammet ges av Institutionen för lärarutbildning men kemikurserna läser du hos oss. 

Läs mer om Lärarprogrammet i kemi.

Kurser i kemi

Här nedan kan du se alla fristående kurser vi ger under detta läsår. Du kan använda filtren vid sidan om för att sortera ditt urval. 

För information om vilka kemikurser som ges inom programmen så framgår det i program-länkarna ovan. 

Senast uppdaterad: 2023-01-10