Utbildningsprogrammen i kemi

Kandidatprogrammet i kemi, 180 hp

Kandidatprogrammet i kemi ger möjlighet till både specialisering och breddning. Du utformar din utbildning efter egna intressen.

Masterprogrammet i kemi, 120 hp

Masterprogrammet i kemi bygger vidare på kunskaperna från ett kandidatprogram eller motsvarande. Vi erbjuder nio olika inriktningar: Analytisk kemi, Biokemi, Bio- och nanomaterial, EACH - Excellence in Analytical Chemistry, Fysikalisk kemi, Kemi för förnybar energi, Kemisk biologi, Organisk kemi, och Teoretisk kemi.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik erbjuder inriktning mot antingen läkemedel eller material - två områden med stark forskaranknytning vid Uppsala universitet. 

Lärarprogrammet i kemi

Läraryrket är ett kreativt arbete med stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden till framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Lärarprogrammet ges av Institutionen för lärarutbildning men kemikurserna läser du hos oss.

Kurser

Länk till kursutbudet. 

Examensarbete

Info. + länk till tänkbara examensarbeten?

Kommunikationsträning

Information om Diana.

Tentamen