Kontaktinformation rörande utbildning

Kursexpeditionen för kemi

Kursexpeditionen för kemi återfinns både på BMC och på Ångströmlaboratoriet. Genom e-postadressen kursexp@kemi.uu.se kan du komma i kontakt med alla som arbetar här. För att lättare hitta rätt inför ett besök så kan du ta hjälp av kartverktyget MazeMap.

OBS! Med anledning av Covid-19 så rekommenderar vi f.n. att du i första hand kontaktar studieadministratörerna och studievägledarna via telefon eller mail. Det går även bra att boka in ett Zoom- eller telefonmöte. Se kontaktuppgifter och länkar nedan. 

På BMC

Ulrika RydbergUlrika Rydberg - Studieadministratör 

Telefon: 018-471 3711, Fax: 018-471 3705
E-post: kursexp@kemi.uu.se 

(Besöksadress: BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren. Se MazeMap.)

Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, BMC, Box 576, 751 23 Uppsala

På Ångström

(Examensarbeten, projekt i kemi och forskningspraktik administreras på Ångström.) 

Cecile MartijnCécile Martijn - Studieadministratör 

Telefon: 018-471 3710
E-post: kursexp@kemi.uu.se 

(Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 12114 (hus 1, plan 2). Se MazeMap.)

Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, Ångströmslaboratoriet, Box 523, 751 20 Uppsala 
 

Studievägledning

Kandidat- och masterprogrammet, Utbytesstudier och internationella studenter samt Lärarstudenter som läser kemi

Helena Morales JohanssonHelena Morales Johansson - Studievägledare

Telefon: 018-471 3792, Mobil: 070-167 92 00
E-post: master@chemistry.uu.se eller studievag@kemi.uu.se 

Tidsbokning för telefon- eller zoom-möte: www.teknat.uu.se/boka 

(Besöksadress: Kursexpeditionen på BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren.)

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Paula ForslundPaula Forslund - Studie- och karriärvägledare 

Telefon: 018-471 3477
E-post: studievagledare-k@uadm.uu.se 

Tidsbokning för telefon- eller zoom-möte: www.teknat.uu.se/boka 

(Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 100179 (hus 10, plan 0).) 

Utbildningsansvariga

Studierektorer


Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - Ångström 

Senast uppdaterad: 2022-11-11