Examensarbete

Om du är intresserad av att göra ett exjobb i någon utav forskningsprogrammen inom kemi, gällande både kandidat- och masterexamen, så är du välkommen att kontakta forskningsledaren inom det forskningsområde som du är intresserad av. 

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta studievägledaren inom kemi på studievag@kemi.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-22