Studieadministrativa system

Här hittar du information om ett urval av studieadministrativa system som används i samband med undervisningen.

Det finns även en sammanställning av flera studieadminstrativa system på Medarbetarportalen.

Studium - lärplattform

  • Studium är lärplattformen för kurser, där undervisningsmaterial såsom filer, videoklipp, quiz, inlämningsfunktioner m.m. kan struktureras i moduler. Man kan även rätta elektroniska inlämningar, lämna återkoppling och omdömnen, samt kommunicera med studenter via epost.

  • Det finns många hjälpsidor och guider för att hjälpa lärare komma igång och bygga upp sina kurser i Studium.

TimeEdit - scheman och bokningar

  • TimeEdit är systemet för schemaläggning och lokalbokning. Man kan söka kursschema genom att söka efter kursnamn, utbildningsprogram, lokal, lärare, datum m.m.

  • Genom personalinloggningen kan man även boka utrustning (t.ex. konferenskameror, ljudförstärkare) och möteslokaler (ej undervisningslokaler). Det går även att se scheman som är under bearbetning innan de publiceras.

Ladok - studentregister

  • Ladok är universitetets studieregister för att hantera t.ex. antagning till kurser och program och inrapportering av betyg på prov och på kurser. Här hittar man studenters studieresultat, men även kommande kurs- och tentatillfällen.
  • (hjälpsidor)

DiVA - publicering och arkivering

Senast uppdaterad: 2021-11-17