Lathundar och rutiner

Här hittar du lathundar och information om olika rutiner vid Kemiska sektionen för att underlätta ditt jobb som lärare.

Enligt lärarrollen

 • För dig som är ämnesgranskare på Examensarbete E

Utvalda rutiner och funktioner

 • Säkerhetsföreskrifter/Safety Regulations

 • Riskbedömning/Risk assessment

 • Kursupptakts- och kursavslutsmöte

  • Det finns en lathund om viktiga saker att tänka på för att se till kursen fungerar så bra som möjligt.

 • Misstänkt fusk/plagiat

  • Vid misstänkt fusk/plagiat, pausa rättningen och informera kursanvariga läraren snarast. Kursansvarig ska sedan samla in grundläggande bakgrundsinformation och kontakta studierektorn så snart som möjligt.

  • Läraren som upptäckte misstänkt fusk/plagiat behöver inte själv kontakta studenten. Studierektorn kommer att i samråd med kursansvarig bestämma nästa steg och eventuellt kalla studenten till ett möte, enligt rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination.

 • Omtentor på befintliga och nedlagda kurser

Senast uppdaterad: 2023-06-16