Lathundar och rutiner

Här hittar du lathundar och information om olika rutiner vid Kemiska sektionen för att underlätta ditt jobb som lärare.

Enligt lärarrollen

 • För dig som är ämnesgranskare på Examensarbete E

Utvalda rutiner och funktioner

 • Tentor och omtentor

  • Tentor lämnas in för transport på BMC:s reception eller Ångströms Studentservice disk, beroende på kursens ansvariga institution. Deadline är kl. 12 dagen innan tentan ska skrivas. Studenters svar kan hämtas i normalfallet dagen efter tentan, från samma ställe tentan lämnades in för transport.

  • Ett försättsblad måste lämnas in tillsammas med tentauppgifterna. Använd bladet för BMC eller Ångström, beroende på var tentorna lämnas in för transport.

  • Studenters tentor skannas in och lämnas ut elektroniskt av studentservice Ångström. Studenter kan logga in på denna sida för att ladda ner sina inskannade tentor.

  • En student som som inte är nöjd med sitt betyg kan begära en omprövning av betygsbeslutet (Obs! Detta är inte en allmän omrättning av tentan, begäran måste vara noggrant motiverad. Det som anses vara fel ska snabbt och enkelt kunna åtgärdas, t.ex att rättande lärare glömt räkna med några poäng. Se mer information och reglerna här; länk till information för studenter, längst ner under "Omprövning av betyg"). I så fall får studenten fylla i denna blankett och lämna in till kursexpeditionen för hantering. Även beslut från omprövning ska lämnas in till kursexpeditionen för diarieföring i samband med att studenten informeras.

  • UU:s Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov samt specifika riktlinjer för prov på distans beskriver krav för genomförande av tentor.

 • Laborationer - bedömningar och policydokument
  På de flesta kurser ingår det ett laborativt moment. Allmänna riktlinjer har tagits fram för bedömningen av laborationer på de första tre terminerna på kemiprogrammen. Dessa riktlinjer ska naturligtvis tillämpas med hänsyn till kursen i fråga.

 • Säkerhetsföreskrifter/Safety Regulations

 • Riskbedömning/Risk assessment

 • Kursupptakts- och kursavslutsmöte

  • Det finns en lathund om viktiga saker att tänka på för att se till kursen fungerar så bra som möjligt.

 • Misstänkt fusk/plagiat

  • Vid misstänkt fusk/plagiat, pausa rättningen och informera kursanvariga läraren snarast. Kursansvarig ska sedan samla in grundläggande bakgrundsinformation och kontakta studierektorn så snart som möjligt.

  • Läraren som upptäckte misstänkt fusk/plagiat behöver inte själv kontakta studenten. Studierektorn kommer att i samråd med kursansvarig bestämma nästa steg och eventuellt kalla studenten till ett möte, enligt rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination.

 • Omtentor på befintliga och nedlagda kurser

Senast uppdaterad: 2023-02-21