Påminnelse om skyddsåtgärder mot covid-spridning

Hej studenter och lärare,

Med tanke på läget med smittspridning av covid-19 i samhället vill vi gärna påminna alla hur viktigt det är att följa de rutiner som finns för att minska risken för smittspridning på våra undervisningslabb. Hittills har vi tillsammans lyckats bra med att förebygga smittspridning på våra laborationer – fortsätt så! Laborativ undervisning är en väsentlig del av en högkvalitativ utbildning i kemi och vi vill se till att vi kan fortsätta bedriva campusundervisning under säkra förhållanden.

Här hittar du en lathund som sammanfattar vad som gäller vid TekNat-fakulteten, Kemiska sektionens regler och även ett meddelande från TekNat:s Vice-Rektor Johan Tysk. Vi vill påminna särskilt:

  • Stanna hemma och testa dig om du känner minsta symtom, eller misstänker att du kan ha smittats! Man ska även vara hemma minst två symptomfria dygn innan man träffar andra igen;
  • Håll avstånd från varandra och tänk alltid på att undvika trängsel (inne, på väg till och från, samt utanför labbsalen!);
  • Håll god handhygien genom att regelbundet tvätta händerna;
  • Följ de anvisningar som finns på labblokaler för att hjälpa oss uppehålla en säker miljö.

Vi vill även påminna om att munskydd finns tillgängliga på våra kurslabbar för alla som vill använda dem.

Håll avstånd, håll ut och ta hand om varandra!

Kemiska sektionen

Senast uppdaterad: 2021-03-12