Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Kemisk biologi (Chemical Biology)

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Studenter som har förkunskaper om 10 hp biokemi kan också välja:

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Preliminärt läsår 2023/2024

Semester 3
Period 2

Enzymologi och bioorganisk katalys, 15 högskolepoäng (1KB424)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F
 
Moderna metoder för organisk syntes, 5 högskolepoäng (1KBxxx)
 
Koordinations- och metallorganisk kemi, 10 högskolepoäng (1KBxxx)
 
Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4
Period 3-4

Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)
Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4

1KB053 Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan för inriktningen Kemisk biologi (giltig från HT 2022)