Kandidatprogram i kemi

Läsåret 2023/2024

Anmälan

För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi, från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer. Kemi är en central och spännande vetenskap!

Om programmet

Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen för­djupar du dig inom valda kemiområden. Du kan också bredda dina kunskaper med ämnen som till exempel matematik, biologi, fysik, språk, ekonomi, juridik eller något helt annat som ger dig en unik profil. Programmets styrka ligger i möjligheten att få djup kemikunskap samtidigt som du får bredda dig inom andra relevanta områden.

Vid Uppsala universitet hittar du alla inriktningar inom kemiämnet och ett stort utbud av kurser. Här bedrivs forskning inom kemins alla grenar tillämpat på en rad olika områden som till exempel material, energi och läkemedel. Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden. De ger dig inblick i spännande forskning som pågår och tränar dig i ett vetenskapligt arbetssätt. I avslutande examensarbete har du själv möjlighet att delta i en forskargrupp.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med kemi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sofia Werner
Från: Knivsta

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av hur universum är uppbyggt och hur olika föreningar och material bildas. I gymnasiet hade jag en fantastisk kemilärare som visade mig hur kul det var att stå på labb, vilket fick mig att vilja läsa ett program med möjlighet till många labbtimmar. Att jag valde att läsa kemi vid Uppsala universitet är för att jag alltid har gillat Uppsala som stad och fått höra mycket gott om studentgemenskapen vid universitetet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är gemenskapen som finns både inom och mellan de olika programmen och speciellt mellan de olika årskurserna inom ett program. Man känner sig alltid välkommen vart man än går av både studenter och professorer. Speciellt när man är ny som student. Sen tycker jag det är väldigt häftigt att varje dag få ta del av världsledande forskning som bedrivs av ens egna professorer.

Vad är mest utmanande?
– Det är när vi ska genomföra kemiska beräkningar, till exempel efter en laboration, då jag aldrig varit särskilt bra på matte. Det jag och mina kursare brukar göra när vi hamnar i en svacka eller stöter på ett problem är att genomföra det svåra i grupp. Vi gör beräkningarna tillsammans på svarta tavlan eller deltar i en pluggkväll tillsammans med äldre och yngre studenter där vi kan lära av varandra.

Berätta om studentlivet!
– Var ska man ens börja? Oavsett om man gillar att festa hela natten lång eller föredrar sina fredagskvällar i soffan tillsammans med en god bok finns det något för alla. Uppsalas studentnationer har en fantastisk gemenskap både inom sig och mellan varandra med sina sittningar, luncher, pluggkvällar, pubar med mera. Oavsett om du jobbar i baren eller tar en öl på en uteservering kommer ett leende finnas på dina läppar och skratt höras i dina öron. Även programsektionerna anordnar aktiviteter inom och över programgränserna.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Denna vecka är det mottagning för alla program vid universitetet. Så jag ge en guidning av BMC för de nya kemistudenterna, servera på en Tältsittning och agera som studentrepresentant vid ett upprop för Erasmus-studenter inom analytisk kemi.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att senare kunna plugga vidare på ett av Uppsala universitets masterprogram inom kemi. Jag skulle gärna vilja doktorera och senare arbeta inom forskaryrket då jag gärna vill arbeta på ett laboratorium.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Våga fråga frågor! Sök upp vilken sektionsförening som ditt program tillhör och fråga studenter som pluggar ditt framtida program om hur det är att plugga vid universitetet och läsa programmet. Fråga även programrektorer hur programmet är uppbyggt, hur kurserna fungerar inom programmet osv. Universitetsmässor är det perfekta tillfället att ställa frågor. Ett tips är även att besöka det universitetscampus som programmet hålls vid för att få en känsla för universitetet.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Definitivt bryggorna vid Fyrisån. Där är det väldigt mysigt att sitta under sommarkvällarna tillsammans med sina kursare.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Forsränningen som anordnas under Valborg är väldigt kul, men även Chemia (kemisternas Lucia) ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Var finns den bästa studieplatsen?
– I Ångströmlaboratoriets källare finns det röda sittkuber med utfällbara skrivbord som är väldigt trevliga att plugga i. Det känns som om att man sitter i en liten kokong.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

De tre första terminernas kemikurser ger viktiga grundkunskaper inom alla delar av kemin. Du läser också matematik och fysik. Från termin fyra är valfriheten god. Vi erbjuder fördjupningskurser i kemi, mer matematik, beräkningsvetenskap och biologi inom programmets ram, men även annat ur universitetets kursutbud kan ingå i examen. Minst 30 hp i ett så kallat biområde (ett annat ämne än kemi) krävs för examen. Det avslutande examensarbetet kan genomföras i en forskargrupp, vid en myndighet eller hos ett företag.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Se ämnesfördelningen på programmet.

Kurser inom programmet

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och studiebesök. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna. Det är en färdighet som många kemister har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

All undervisning sker i Uppsala.

Studera utomlands

Om du känner för att studera utomlands har du goda möjligheter att läsa en del av programmet på något av våra utbytesuniversitet runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har kemin egna utbyten med fler universitet som har bra utbildning i kemi. Kemi är ett internationellt ämne så ta chansen att se dig om i världen och ge din utbildning extra konkurrenskraft.

Karriär

Kemister har ett mycket brett arbetsfält med många tänkbara arbetsuppgifter beroende på profilering och intresse. Kemister behövs inom all industri, från läkemedel till metall, inom sjukvård och miljöskydd, inom forskning vid universitet och inom näringslivet, som lärare, vid patentbyråer samt inom vetenskaplig journalistik och brottsutredningar. Det är vanligt att man arbetar i grupp, särskilt på större företag. Många kemister har också arbetsledande ställning.

Kemi är i grunden en laborativ vetenskap. De kemister som arbetar på labb är yrket lite att likna vid ett hantverk där kreativitet och skickligt handlag har lika stor betydelse som de teoretiska kunskaperna. Men kemi är ett brett ämne där vissa discipliner la­borerar mest framför datorn.

Oavsett vilken kemispecialisering man har finns det också en mängd arbeten där kemister mest bidrar med sina teoretiska kemikunskaper. Det är ofta i kombina­tion med kunskaper i något annat område som till exempel ekonomi, språk, kommunikation, projekt­ledning, entreprenörsskap, juridik eller hållbar utveckling. Kombinationerna är många.

Behovet av kemister kommer att öka. Genomsnittsåldern för nu arbetande kemister i Sverige är hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Beroende på vad du valt att rikta in dig på i din kandidatutbildning är du redan attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i kemi eller något annat ämnesområde. Av våra studenter läser drygt hälften vidare på ett masterprogram. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till en eller flera inriktningar på masterprogrammet i kemi som ges vid Uppsala universitet.

Efter masterexamen kan du fortsätta med en forskarutbildning för att specialisera dig ytterligare. Vid kemisektionen på Uppsala universitet bedrivs världsledande forskning inom till exempel solceller, batteri­utveckling, artificiell fotosyntes, läke­medelsutveckling och biomaterial, samt inom alla klassiska grenar av kemin.

Ett samtal om livet efter examen

Lyssna på ett Zoom-samtal med två tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna. Samtalet hålls på engelska då det även omfattar masterprogrammen i kemi som ges på engelska.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra naturvetenskapliga kandidatprogram..

Kandidatprogram i kemi

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1600 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Under mars månad kan du ställa frågor till våra studenter om utbildningen och om hur det är att läsa på universitetet. 

Kontakt

Studievägledare

studievag@kemi.uu.se

Programansvarig lärare

kemikand@kemi.uu.se

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala