Kemisk biologi - Masterprogram i kemi

Läsåret 2021/2022

Bild för Kemisk biologi - Masterprogram i kemi 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet, inriktning kemisk biologi, är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Dina lärare är ledande experter inom till exempel organisk syntes, spektroskopi, enzymologi, röntgenkristallografi, systembiologi och proteinteknologi. Den pågående forskningen inom kemisk biologi skapar stora möjligheter för dig att göra ditt examensarbete inom en bred, dynamisk och modern forskningsmiljö.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Om programmet

Programmet ger dig en stabil grund i avancerad kemisk biologi och spetskompetens genom djupgående studier speciellt inom områdena organisk syntes, molekylära växelverkningar mellan små molekyler liksom mellan biomolekyler, enzymologi och proteinteknologi. Denna specialisering läses delvis tillsammans med inriktningen biokemi, men innehåller mera djupgående och avancerade aspekter på aktuell syntetisk kemi, kemisk biologi och motsvarande experimentella metoder.

Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktisk färdighet i organisk kemi, biokemi och angränsande områden, såsom läkemedelsdesign. Programmet innehåller de kemiska och fysikaliska grunderna för att kunna medverka i forskningen inom den komplexa regleringen av signalöverföring mellan celler, proteiners växelverkan och möjliga kopplingar till sjukdomar.

Programmet förbereder dig även för att kunna delta i utvecklingen av nya metoder för hållbar produktion av mer effektiva läkemedel, bränslen, material och hushållskemikalier. Dessa är viktiga forskningsfält och du kommer att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademien eller utvecklingsarbete inom industrin.

Under utbildningen kommer du att

  • bli tilldelad en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • kombinera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom organisk kemi, biokemi och gränsöverskridande discipliner som nanobioteknik och läkemedelsdesign
  • vara en del av att universitet med två nobelpriser i kemi.
Programmet ger dig en stabil grund inom alla moderna områden i kemisk biologi. Mångsidigheten och mångfalden inom detta område syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat, men relaterat område, beroende på studentens inriktning och intresse.

Föreläsarna är alla aktiva forskare vilket innebär att du kommer att kunna diskutera aktuell forskning med experter inom sina områden. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med inriktningen mot biokemi. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kan du välja att läsa kurser tillsammans med inriktningen i biokemi, såsom Bioorganisk katalys och Molekylär igenkänning, men också Nanobioteknik och kurser i organisk kemi beroende på ditt intresse och bakgrund. Du kan även välja kurser i biologi som till exempel Molekylär cellbiologi och Protein engineering.

Ett viktigt mål är att du ska bli självständig både vid planeringen av ditt arbete och i det praktiska laboratoriearbetet. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbete våren 2019

  • M. Posada Urrutia: Synthesis of lanthanide complexes for the probing of halogen bonding in solution

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Möt våra studenter och doktorander och läs om vår forskning inom organisk kemi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kemisk biologi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1362 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och biologi, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Mer om forskningen vid kemiska sektionen, Uppsala universitet

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Registreringen via upprop. Antagna studenter informeras om uppropet med mejl.