Fysikalisk kemi - Masterprogram i kemi

Läsåret 2021/2022

Bild för Fysikalisk kemi - Masterprogram i kemi 2021/2022
Anmälan

Inriktningen fysikalisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Inriktningen ger dig fördjupad kunskap inom viktiga och avancerade forskningsområden inom fysikalisk kemi och moderna experimentella metoder. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel femtosekund-spektroskopi, artificiell fotosyntes och fotokatalys och du får möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Om programmet

Programmet ger dig en stabil grund i avancerad fysikalisk kemi inom alla de viktigaste områdena inom fysikalisk kemi, speciellt inom områden relaterade till reaktionsdynamik och spektroskopi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom fysikalisk kemi, men även en inblick i metoder inom teoretisk kemi och beräkningskemi.

Under utbildningen kommer du att

 • bli tilldelad en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • få teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom avancerad fysisk kemi, samt inblick i teoretiska och beräkningskemiska metoder
 • vara en del av ett universitet med två nobelpriser i kemi.
Denna specialisering är inriktad mot grundläggande fysikalisk kemi, men innehåller även de kemiska och fysikaliska grunderna vilka krävs för att kunna medverka i utvecklingen av nya lösningar för hållbar energiproduktion och bränslen. Detta innefattar till exempel kinetiken och mekanismen för elektronöverföringsreaktioner i solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes. Det innefattar också de teoretiska aspekterna på och simuleringsmetoder för utvecklingen av nya material. Dessa är viktiga forskningsområden och du kommer att vara väl förberedd för forskning inom akademien eller forskning och utveckling inom industrin. Från studieplanen kan du se att du kommer att ha en stabil grund inom alla moderna områden inom fysikalisk kemi.

Lärarna är alla aktiva forskare och du kommer därför att ha möjlighet att diskutera aktuella forskningstrender med ledande experter. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i fysikalisk kemi.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom fysikalisk kemi. Kurserna under den andra terminen ges tillsammans med specialiseringen i kemi för förnybar energi. Fotokemi, elektrokemi och katalys är alla nödvändiga för en grundläggande förståelse av, till exempel solceller, batterier och fotokatalys.

Under den tredje terminen har du också en kurs i statistisk termodynamik och simuleringsmetoder vilket är en av hörnstenarna inom fysikalisk kemi. Du kommer också att ha en avancerad kurs i laserspektroskopi av ledande experter inom dessa områden.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp. Tack vare den nära anknytningen till aktuell forskning, inspirerar kurserna under termin två och tre ofta till ytterligare studier inom dessa områden under examensarbetet. Detta kan utföras i den grupp där studenterna har sin mentor eller i en annan grupp inom ett relevant område, beroende på studentens intresse.

Exempel på examensarbeten våren 2019

 • J. Broszat: Ultrafast charge transfer dynamics of lead-free metal-halide solar cell materials
 • H. Leinenbach: Transparent solar cells with plasmonic materials
 • N. Eliasson: Ultrafast charge transfer dynamics of CuInS2 quantum dots as photosensitizers for molecular catalysts

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Möt våra studenter och doktorander och läs om vår forskning inom organisk kemi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Fysikalisk kemi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1365 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Registreringen via upprop. Antagna studenter informeras om uppropet med mejl.