Bio- och nanomaterial - Masterprogram i kemi

Läsåret 2021/2022

Bild för Bio- och nanomaterial - Masterprogram i kemi 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i kemi, med inriktning bio- och nanomaterial, är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Det är en unik specialisering som erbjuds vid Uppsala universitet och du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel biomaterial och vävnadsregenerering, och du får möjlighet att göra ditt examensarbete i forskningsfronten, antingen vid universitet eller vid ett företag eller myndighet.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Om programmet

Programmet ger dig en spetskompetens genom fördjupade studier inom området bio- och nanomaterial. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom polymerkemi, organisk kemi, materialkemi och kemisk biologi och innefattar de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos mjuka material tillämpade på till exempel vävnadsregenerering, mjuka funktionella material, både på nanoskala och för större system, och mjuka material för läkemedelstransport och frisättning.

Under utbildningen kommer du att

 • bli tilldelad e personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • få tillgång till avancerade forskningsinstrument
 • studera vid ett universitet med två nobelpriser i kemi.
Det finns en stor flexibilitet inom programmet att välja kurser beroende på din bakgrund och ditt intresse. Under den första terminen väljer du kurser inom biokemi/kemisk biologi eller kurser mer relaterade till fysikalisk kemi och ytkemi för att komplettera dina tidigare studier. Kurserna under de följande terminerna visar hur tvärvetenskapligt detta mycket aktiva forskningsfält är.

Mångsidigheten och mångfalden inom detta område syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat, men relaterat område. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Uppsala universitet är även en del av SciLifeLab där det också kan finnas lämpliga projekt för en student inom bio- och nanomaterial. I Uppsalaregionen finns det också flera både stora och mindre biotech-företag där studenter kan hitta intressanta projekt vilket även kan bidra till ett breddat nätverk av kontakter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. Du har redan nu möjlighet att välja kurser beroende på din bakgrund och ditt intresse. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom till exempel biomaterial, mjuka material, ytkemi, ytkolloidkemi, organisk kemi och även nanobioteknik. Bredden hos detta område och dess tillämpningar framgår även av kurserna i nanobioteknik. som följs av en kurs som behandlar både de mekaniska egenskaperna hos mjuka material, men även ledande polymerer och polymerelektrolyter, där tillämpningarna sträcker sig från solceller till medicinska tillämpningar.

Alla kurser innehåller en kombination av teori och träning av experimentell färdighet.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.


Exempel på examensarbeten 2019

 • R. Giró Pujols: Synthesis and characterization of phosphoserine containing adhesive cements
 • Y. Liu: Novel porous scaffolds intended for bone tissue regeneration prepared using bioceramics combined with spider silk mimetic peptide
 • L. Silva: Investigating the influence of lipid composition on the Doxorubicin encapsulation and retention capabilities of lipodisks designed for drug-delivery applications

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Möt våra studenter och doktorander och läs om vår forskning inom organisk kemi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Bio- och nanomaterial

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1379 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Registreringen via upprop. Antagna studenter informeras om uppropet med mejl.