Analytisk kemi - Masterprogram i kemi

Läsåret 2022/2023

Bild för Analytisk kemi - Masterprogram i kemi 2022/2023
Anmälan

Inriktningen analytisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning inom till exempel masspektrometrisk analys av kliniska, biologiska och miljörelaterade prov. Programmet går på djupet inom olika områden och metoder i analytisk kemi och ger dig tillgång till avancerade forskningsinstrument. Lärarna är ledande experter inom proteomik, metabolomik, analytisk neurokemi och avbildande masspektrometri, vilket ger din utbildning stark koppling till forskningsfronten.

Om programmet

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Kemiutbildningen fick omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad topp 100 av QS World University Rankings.

Masterprogrammet i kemi ger dig spetskompetens genom fördjupade studier inom området analytisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika analytiska metoder med avancerade statistiska metoder för dataanalys.

Analytisk kemi får en alltmer ökad betydelse i samhället, och du kommer att lära dig om olika provberedningsmetoder, kromatografiska och andra separations- och detektionsmetoder, inte minst masspektrometri. Programmet ger dig en stabil grund inom avancerad analytisk kemi inom alla viktigare områden och en spetskompetens genom fördjupade studier, speciellt inom området avancerad masspektrometri.

Under utbildningen kommer du att

  • få möjlighet att få en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • få tillgång till de mest avancerade forskningsinstrumenten
  • studera vid ett universitet med två nobelpris i kemi.
Betydelsen och mångsidigheten inom analytisk kemi syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i deras mentors forskningsgrupp eller i en forskargrupp inom ett annat relaterat område. Uppsala universitet är en del av SciLifeLab där du som är intresserad av avancerad analytisk kemi av biologiska prov kan hitta spännande projekt. I hela Uppsalaregionen finns det flera större och mindre företag och myndigheter där du kan hitta intressanta projekt under din utbildning, vilket ger dig möjlighet att skapa ett breddat nätverk av kontakter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter, för att skapa en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa kurser är gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du att få träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa fördjupande kurser i analytisk kemi, till exempel kriminalteknisk kemi. Du kommer få lära dig att använda den senaste utrustningen och metoderna inom separation och masspektrometri. Du kommer även att göra ett projekt som innefattar hela kedjan från planering av provtagning och preparering av prover, till att välja analysmetod och statistisk validering. Projektet avslutas med en presentation av arbetet. Därefter kan du ytterligare fördjupa dig i masspektrometri genom att välja kursen avancerad masspektrometri.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbeten 2020

  • T. Giannakoudi: Determination of organic phosphorus in soil samples by capillary zone electrophoresis coupled to electrospray ionization mass spectrometry.
  • M. Hao: Development of a methodology based solid-phase microextraction followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (SPME/GC-MS) for the determination of semi-volatile organic extractables from pharmaceutical packaging systems.
  • N. Temitope: Argentation chromatography for the separation of complex aquatic mixtures and characterization of dissolved organic matters.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Karriär

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar i Sverige och internationellt, inte minst tack vare vår nära koppling till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område, samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna efter examen varierar och kan till exempel innebära:

  • forskning och utveckling inom akademi, myndigheter och offentlig sektor, eller företag
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljningövergripande arbete med hälso-, miljö- och hållbarhetsfrågor.
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Analytisk kemi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1368 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Programansvarig

kemimaster@kemi.uu.se

018-471 36 31

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala