Inriktningar inom masterprogrammet i kemi

Vi erbjuder 8 st olika inriktningar inom masterprogrammet i kemi på Uppsala universitet: Analytisk kemi, biokemi, bio- och nanomaterial, fysikalisk kemi, kemi för förnybar energi, kemisk biologi, organisk kemi, samt teoretisk kemi och beräkningskemi. Nedan hittar du länkar till mer information om respektive inriktning.  

Utöver de ovan nämnda inriktningarna erbjuder vi även masterprogrammet i analytisk kemi - EACH (Excellence in Analytical Chemistry, ett Erasmus-Mundus-program) samt ett helt nytt masterprogram i batteriteknik och energilagring

Varför plugga kemi på Uppsala Universitet?

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings. 

En kemiexamen från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär. 

Senast uppdaterad: 2022-01-03