Ämneslärarprogrammet med inriktning kemi för gymnasiet

En molekylmodell.

Läraryrket är ett kreativt arbete med ett stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden för framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum.

Lärarutbildningen i kemi har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Programmet ges av institutionen för lärarutbildning - men kemikurserna läser du hos oss. 

På den här sidan hittar du information som är specifik för kemi-inriktningen. Generell information om lärarutbildningen med alla dess inriktningar hittar du på de centrala utbildningssidorna

Introduktion

Programupplägg

Dina kemistudier kan se olika ut beroende på om du studerar kemi som ingångsämne eller som andra ämne och vilket annat ämne du vill kombinera kemi med. Du kan börja studera på ämneslärarprogrammet både på hösten och på våren men den första kemiterminen ges bara på vårterminen. Om du antas på lärarutbildningen till en hösttermin så börjar du med ditt andra undervisningsämne och kan sedan läsa kemi.

Alla läser ett basblock i kemi som omfattar två terminer, en vårtermin och en hösttermin. Som lärarstudent läser du tillsammans med andra programstudenter, men ni som är lärarstudenter har regelbundet didaktiska inslag som är kopplade till de områden som behandlas under kemikurserna. Efter basblocket finns möjlighet att välja kurser utifrån intresse.

Under dina lärarstudier kommer du att alternera ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Du hittar mer information om vilka kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan på de centrala utbildningssidorna, under fliken "upplägg".

Kemiinriktningens kurser

Basblock kemi 1-30 hp (A-nivå) - endast vårtermin

Basblock kemi 31-60 hp (B-nivå) - endast hösttermin

  • Analytisk kemi I (1KB105), 10 hp
  • Kemididaktik (1KB072), 5 hp
  • Miljökemi (1KB110), 15 hp

Valbara kurser 61-90 hp (C-nivå) - vårtermin

Kurser 61-90 hp läses med fördel på vårterminen. Om du behöver läsa under en hösttermin, kontakta studievägledaren för mer information.

Det finns också möjlighet att göra ett examensarbete i kemi (15 hp) inom vissa ämnesområden. ­Denna kurs krävs om man förutom en lärarexamen vill ta ut en kandidatexamen i kemi.

Valbara kurser för kemi som huvudämne 91-120 (D-nivå)

Beroende på din bakgrund finns det olika valmöjligheter både för höst- och vårtermin, kontakta studievägledaren för mer information.

Det finns också möjlighet att göra ett självständigt arbete på avancerad nivå, antingen ett med ämnesdidaktisk inriktning (ämnesdidaktisk projekt i kemi, 1KB068, 15 hp) eller ett projekt med forskningsinriktning (projekt i kemi, 1KB040, 15 hp).

Studieplansexempel för populära ämneskombinationer

Under uppdatering, exempel på studieplaner kommer inom kort.

Senast uppdaterad: 2021-12-20