Kurser och program inom kemin

Läraren Felix Ho med studenter.

Välkommen till Sveriges första universitet - Uppsala universitet!

Du har valt ett universitet som är ledande inom såväl utbildning som forskning. Hos oss får du möjligheten att skapa din egen framtid och på vägen kommer du att få uppleva ett fantastiskt studentliv.

Som kemistudent vid Uppsala universitet är du med där det händer. Utbildningen äger rum vid två av universitetets mest spännande campusområden: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC).

Mer information - ansökning

Utbildningsprogrammen i kemi

Kandidatprogrammet i kemi, 180 hp

Kandidatprogrammet i kemi ger möjlighet till både specialisering och breddning. Du utformar din utbildning efter egna intressen.

Masterprogrammet i kemi, 120 hp

Masterprogrammet i kemi bygger vidare på kunskaperna från ett kandidatprogram eller motsvarande. Vi erbjuder nio olika inriktningar: Analytisk kemi, Biokemi, Bio- och nanomaterial, EACH - Excellence in Analytical Chemistry, Fysikalisk kemi, Kemi för förnybar energi, Kemisk biologi, Organisk kemi, och Teoretisk kemi.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik erbjuder inriktning mot antingen läkemedel eller material - två områden med stark forskaranknytning vid Uppsala universitet. 

Lärarprogrammet i kemi

Läraryrket är ett kreativt arbete med stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden till framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Lärarprogrammet ges av Institutionen för lärarutbildning men kemikurserna läser du hos oss.

Kurser i kemi

Här nedan kan du se alla fristående kurser vi ger under detta läsår. Du kan använda filtren vid sidan om för att sortera ditt urval. 

För information om vilka kemikurser som ges inom programmen så framgår det i program-länkarna ovan. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15