Kontaktinformation

Kursexpeditionen för kemi

Kursexpeditionen för kemi återfinns både på BMC och på Ångströmlaboratoriet. Genom e-postadressen kursexp@kemi.uu.se kan du komma i kontakt med alla som arbetar här. För att lättare hitta rätt inför ett besök så kan du ta hjälp av kartverktyget MazeMap

BMC

Se vilka kemikurser som administreras från BMC.

Ulrika RydbergUlrika Rydberg - Studieadministratör 

Telefon: 018-471 3711
E-post: kursexp@kemi.uu.se
Fax: 018-471 3705 

Besöksadress: BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren. Se MazeMap.
Besökstider: Inga fasta besökstider. Öppet under kontorstid måndag-fredag. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, BMC, Box 576, 751 23 Uppsala

Ångström

Se vilka kemikurser som administreras från Ångströmslaboratoriet.

OBS! Även examensarbeten, projekt i kemi, forskningspraktik samt kurserna "Kemins grunder och principer", "Grundläggande kemi" och "Kemiska principer I" administreras från Ångström.

Cecile MartijnCécile Martijn - Kursadministratör 

Telefon: 018-471 3710
E-post: kursexp@kemi.uu.se 

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 12114 (hus 1, plan 2). Se MazeMap.
Besökstider: Inga fasta besökstider. Öppet under kontorstid måndag-fredag. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, Ångströmslaboratoriet, Box 523, 751 20 Uppsala 
 

Studievägledning

Kandidat- och masterprogrammet
Utbytesstudier och internationella studenter
Lärarstudenter som läser kemi

Alina OlteanAlina Oltean - Studievägledare

Telefon: 018-471 3792
Mobil: 070-167 92 00
E-post: master@chemistry.uu.se eller studievag@kemi.uu.se 

Besöksadress: Kursexpeditionen på BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren.
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka 

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Paula ForslundPaula Forslund - Studie- och karriärvägledare 

Telefon: 018-471 3477
E-post: studievagledare-k@uadm.uu.se 

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 11210 (hus 1, plan 1).
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka 
 

Utbildningsansvariga

Studierektorer


Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - Ångström