Vad är livskvalitet för dig?

Att kunna surfa, använda kontaktlinser istället för glasögon, lyssna på musik i mobiltelefonen eller att försköna ditt yttre... Vilka intressen du än har här i livet spelar kemi och kemiteknik en avgörande roll för att göra dem möjliga.

Om du gillar att surfa så behöver du en bra surfbräda. Den ska vara lätt, styv och stark och görs bäst av kompositmaterial - ett sammansatt material som har helt andra egenskaper än vad de ingående materialen har var för sig. I ”surfkomposit” är plast (eller med kemiska termer en polymer) en viktig ingrediens.

För att surfa på nätet behöver du en snabb dator. Om materialkemister inte kommit på hur man framställer högrent kisel skulle datorn över huvud taget inte funnits. Genom utveckling av material som kan lagra mer data per yta görs datorer och annan elektronik både mindre och kraftfullare.

Livet som vi känner det idag skulle helt enkelt inte existera utan kemins landvinningar. Mångfalden på exempel är enorm! Men kemisk industri har också en baksida, den utgör i många fall en stor belastning på miljön. Här behövs ett nytt tänkande enligt konceptet "grön kemi" och till det behövs fler miljömedvetna kemister.