HJÄLP TILL ATT HITTA LÖSNINGAR

En oändlig mängd utmaningar väntar på dig - stora som små. Från energi-, miljö- och hälsofrågor till receptet på den godaste glassende snabbaste datorerna och de bästa surfbrädorna...

Program och kurser

Din utbildningsmiljö som kemistudent

Vid Uppsala universitet finns utbildningar inom alla ämnesområden. Här finns också alla slags människor, från hela Sverige och många delar av världen, med olika bakgrund och intressen. I studentkorridoren och på studentnationerna träffas man över ämnesgränserna vilket öppnar upp för vidgade perspektiv och ett rikare socialt liv. Likasinnade hittar man garanterat i någon av nationernas över hundra föreningar som sysslar med allt från syjunta till kampkonst.

Kemistudenterna har två egna studentföreningar, IUPAK och K-sektionen, vilka båda ingår i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Både kåren och kemiföreningarna arrangerar många sociala aktiviteter, bland annat välkomstmottagning av nya studenter, Forsfestivalen med forsränning nerför Fyrisån sista april och Naturvetarbalen på slottet. De bevakar dessutom dina intressen i frågor rörande utbildning och studiemiljö, samt arbetsliv. 

Här kan du också läsa mer om våra campusområden på Biomedicinskt centrum (BMC) och Ångströmlaboratoriet

Studenter liggande på gräset utanför Ångströmlaboratoriet.

Forskarutbildning inom kemi

En lagerkrans.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. 

Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (TekNat) har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av.

Kanonsalut utanför slottet vid doktorspromotionen 2019.
Kanonsalut vid doktorspromotionen den 24 maj, 2019

Kom till Uppsala - och upptäck världen

Kemibranschen är i hög grad internationell vilket ger dig goda möjligheter att kunna arbeta vart du vill i världen. Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig ett stort utbud av utbytesprogram runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med omkring 430 utländska universitet i 48 länder och kan erbjuda utbytesstudier på alla kontinenter förutom Antarktis

Studera utomlands

En jordglob.
Senast uppdaterad: 2021-12-20