Stöd och service

Här hittar du information om vart du vänder dig i olika frågor, hur själva ansökan går till samt campusinformation, information om datortjänster, bibliotek, regler och rättigheter, m.m. Om du inte hittar den information du söker så är du självklart välkommen att vända dig till vår kursexpedtition eller någon utav våra andra kontaktpersoner

(OBS! Länkarna i listan nedan rörande Studieadministration går till TekNats hemsida.) 

Campus

Som kemistudent vid Uppsala unversitet är du med där det händer. Utbildningen äger rum vid två av universitetets mest spännande campusområden: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC)

Campus-karta: En översiktskarta över Uppsala med samtliga campus-områden samt Gotland. Här är en översikt av Uppsala universitets alla campusområden med bl.a. Ångströmlaboratoriet och BMC utmärkta. Samtliga (utom Gotland) ligger inom en radie av 10 minuters cykelväg från centrum. 

Ångströmlaboratoriet ligger inom campusområdet Polacksbacken och är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer.  

Biomedicinskt centrum (BMC), är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi, molekylär- och strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiskadiscipliner. Denna tvärvetenskapliga fusion av ämnen som berikar varandra  ger unika förutsättningar för till exempel utveckling av nya läkemedel. 

Datortjänster

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du information om datornät, Studentportalen, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror, m.m.

Matlab

Matlab är ett beräkningsprogram som kan användas inom många olika områden, t.ex. matte, signalbehandling, medicinteknik, m.m. Programmet återkommer i olika kurser inom i princip alla högskole- och civilingenjörsprogram.