Våra program

Kandidatprogrammet i kemi, 180 hp
Kandidatprogrammet i kemi ger möjlighet till både specialisering och breddning. Du utformar din utbildning efter egna intressen.

Masterprogram i kemi, 120 hp
Masterprogrammet bygger vidare på kunskaperna från ett kandidatprogram eller motsvarande. Vi erbjuder nio inriktningar: Analytisk kemi, Biokemi, Bio- och nanomaterial, EACH - Excellence in Analytical Chemistry, Fysikalisk kemi, Kemi för förnybar energi, Kemisk biologi, Organisk kemi, och Teoretisk kemi.

Civilingenjörsprogram i kemiteknik, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik erbjuder inriktning mot antingen läkemedel eller material - två områden med stark forskaranknytning vid Uppsala universitet. Se: Civilingenjörsprogram i kemiteknik, 300 hp

Lärarprogram i kemi
Läraryrket är ett kreativt arbete med stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden till framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Lärarprogrammet ges av Institutionen för lärarutbildning men kemikurserna läser du hos oss.

Våra kurser

Här nedan kan du se alla fristående kurser vi ger under detta läsår. Du kan använda filtren vid sidan om för att sortera ditt urval. 

För information om vilka kemikurser som ges inom programmen så framgår det i program-länkarna ovan, samt i våra kurstablåer där du också får en översikt över när på läsåret kurserna ges.