Kontaktinformation

Kursexpeditionen för kemi

Kursexpeditionen för kemi är belägen dels på BMC, dels på Ångströmlaboratoriet. Genom kursexp@kemi.uu.se kan du komma i kontakt med alla som arbetar där. 

Administrativ samordnare: Anette Olsén 
Telefon: 018-471 3711
E-post: kursexp@kemi.uu.se 
Fax: 018-471 3705

BMC

Kurser som administreras från BMC

Studieadministratör: Ulrika Rydberg
Telefon: 018-471 3711
E-post: kursexp@kemi.uu.se 
Fax: 018-471 3705

Besöksadress: Husargatan 3, BMC, B7:4. Gå in genom trapphus C7, när du nått våning 4 ring på den röda telefonen utanför korridoren.
Besökstider: Inga fasta besökstider utan öppet under kontorstid månd-torsd. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, BMC, Box 576, 751 23 Uppsala

Ångström

Kurser som administreras från Ångströmslaboratoriet 

OBS! Examensarbete, Projekt i kemi, Forskningspraktik samt kurserna Kemins grunder och principer, Grundläggande kemi och Kemiska principer I administreras även de här.

Kursadministratör: Cécile Martijn
Telefon: 018-471 3710
E-post: kursexp@kemi.uu.se 

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Ångström, Hus 1, plan 2, rum Å12114.
Besökstider: Inga fasta besökstider utan öppet under kontorstid månd-fred. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, Ångströmslaboratoriet, Box 523, 751 20 Uppsala 
 

Studievägledning

Kandidat- och masterprogrammet
Utbytesstudier och internationella studenter
Lärarstudenter som läser kemi

Alina Oltean
Telefon: 018-471 3792
Mobil: 070-167 92 00
E-post: master@chemistry.uu.se eller studievag@kemi.uu.se 

Besöksadress: Kursexpeditionen på BMC, B7:4. Gå in genom trapphus C7, när du nått våning 4 ring på den röda telefonen utanför korridoren.
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka 

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Emma Svensson
Telefon: 
018-471 3099
Rum: Ångströmlaboratoriet, 11204

Johannes Sjöholm
Telefon
: 018-471 7704
Rum: Ångströmlaboratoriet 11207

E-post: studievagledare-k@uadm.uu.se
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum Å11204
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka

Utbildningsansvariga

Ämneskoordinator i kemi
Pia Lindberg

Programansvarig för masterprogrammet i kemi 
Christer Elvingson

Programansvarig för kandidatprogrammet i kemi 
Helena Grennberg

Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
Mats Boman

Programansvarig för lärarprogrammet i kemi
Anders Thapper

 

Studierektorer


Institutionen för kemi - BMC

Studierektor för grundutbildningen: Francoise Raffalli-Mathieu
Studierektor för doktorandutbildningen: Sara Lind

Institutionen för kemi - Ångström 

Studierektorer för grundutbildningen: Fredrik Björefors
Studierektor för doktorandutbildningen: Jöns Hilborn