Sandvik

Deltagare:

Sandvik, Uppsala universitet. 2/3 av doktoranderna från Oorganisk kemi är involverade i samarbetet. Flera av dem är placerade vid Sandvik.

Beskrivning:

Det rör sig om två olika projekt med Sandvik och institutionen för kemi – Ångström. Dels utvecklingen av en ny generation hårda beläggningar, SSF CVD 2.0, och dels utveckling av processer och material i additiv tillverkning: SSF AM. Sandvik är en viktig samarbetespartner då deltagarna från kemi – Ångström får chansen att använda dyrbar utrustning hos Sandvik.

Kontaktperson: