AGA/Linde, Sandvik, Umeå energi m.fl.

Deltagare:

AGA/Linde, Dyenamo, Sandvik, SP process Development, Umeå energi, Uppsala universitet.

Beskrivning:

Förslag inlämnat hos SSF.

Kontaktperson:

Johannes Messinger, Molekylär biomimetik.