ÅF Infrastructure AB

Deltagare:

ÅF Infrastructure, Uppsala universitet.

Beskrivning:

Detta är ett STEM-projekt som rör nya möjligheter för integration av solceller i byggnader och transportsystem. Total projektbudget 1,8 miljoner kronor.

Kontaktperson:

Erik Johansson, Fysikalisk kemi.