SINTBAT

Deltagare:

Beskrivning:

Ett NMP-projekt.

Kontaktperson:

Kristina Edström, Strukturkemi.