KIC Sense

Deltagare:

Beskrivning:

Ett EIT-projekt.

Kontaktperson:

Kristina Edström, Strukturkemi.