KIC Race RawMaterials

Deltagare:

Beskrivning:

Ett EIT-projekt.

Kontaktperson:

Felix Ho, Molekylär biomimetik, och Daniel Brandell, Strukturkemi.