iTERM

Deltagare:

Beskrivning:

Ett Marie Curie-projekt.

Kontaktperson:

Jöns Hilborn, Polymerkemi.