Den svenska solplattformen

Deltagare:

Forskargrupper vid sju universitet och flera institut samt ett flertal företag.

Beskrivning:

Den svenska solplattformen. Den svenska Solenergiplattformen vill främja en omfattande användning av solenergi i Sverige samt stärka svensk solenergiforskning och utveckling genom att underlätta samverkan mellan forskargrupper, företag och finansiärer.

Kontaktperson:

Ordförande Leif Hammarström, Fysikalisk kemi.

Hemsida:

www.solplattformen.se