Vikten av samverkan

"Samverkan bidrar till nyttiggörande av universitetets verksamhet och till att nå innovativa och hållbara lösningar på samhällets utmaningar." Läs mer om samverkan på Uppsala universitets centrala sidor. 

Samverkan på Kemi - Ångström

Institutionen för kemi – Ångström deltar i en rad samverkansprojekt med den inhemska industrin och med andra svenska universitet och högskolor, men även med institutioner, lärosäten och kommersiella aktörer i utlandet.

Ovan finner du länkar till sidor med mer information rörande de olika delarna av institutionens samverkansprojekt.