Kemifrågor

Ställd av Andreas Tillberg 2019-10-30

Fråga: På dagens fikarast berättade en kollega att varmt vatten fryser fortare än kallt vatten. Kan detta stämma, och vad beror det i så fall på?

Svar: Det stämmer faktiskt och har till och med ett namn: Mpemba-effekten, döpt efter en dåvarande skolelev i Tanzania (som blev forskare) som observerade effekten på en skolklass på 60-talet, och som ledde till att den undersöktes och bekräftades experimentellt. Effekten hade dock även observerats långt tidigare, men det gick inte att bevisa experimentellt tills senare.

Exakt vad som ligger bakom fenomenet är fortfarande omdebatterat, och jag tror att det fortfarande inte finns något definitivt svar varför det blir så. Många olika möjliga orsaker (som skulle kunna samverka också) har föreslagits, inkl. avdunstningseffekter, underkylning, ändringar i vätebindningar och organisationsstrukturer mellan vattenmolekylerna m.m.

Läs mer: 


Ställd av Emil Axelsson 2019-11-02

Fråga: Hej! Jag undrar vilken litteratur som ska användas i Biokemi 1 (kurskod:1KB408)? Det står ej någonting på kursens sida.

Svar: Det är flera fall där kurslitteratur försvunnit från våra listor, vi har ersatt den för Biokemi 1 men det syns kanske inte än. Du ser kurslitteraturen för Biokemi 1 i bilden nedan.