Grundutbildning i kemi, kursexpeditionen

Ämneskoordinator: Pia Lindberg, 471 6587

Kursexpeditionen:
Anette Olsén, 471 3711
Cécile Martijn, 471 3710
Ulrika Rydberg, 471 3711
Studievägledare: Alina Oltean , 471 3792, studievag@kemi.uu.se
Forskn.ing.: Johanna Andersson, 471 4438

Ytterligare kontaktuppgifter för utbildning

För mer information och kontaktuppgifter till samtliga personer som är engagerade inom utbildningen, se kontakt-sidan under Utbildning