Institutionen för kemi - Ångström

Kemi på Ångströmlaboratoriet

På Ångströmlaboratoriet bedrivs forskning och utbildning i världsklass. Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

I listan till höger ser du våra olika forskningsinriktningar och du hittar mer information om vår utbildning här.

Du hittar Ångströmlaboratoriet på Lägerhyddsvägen 1, 751 37 Uppsala.