Om oss på Kemiska sektionen

Den Kemiska sektionen vid Uppsala universitet leds av Sektionsdekanus Peter Lindblad och finns representerad på två campusområden: Biomedicinskt centrum (BMC) och Ångströmlaboratoriet. Det är också därför man av praktiska skäl delat upp sig i två olika institutioner - en på vardera campus. Institutionerna har sinsemellan ett nära samarbete. 

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens inom exempelvis den för Uppsala unika inriktningen mot kemi för förnyelsebar energi.

Ämnesområdets forskning vid Uppsala universitet omfattar analytisk kemibiokemi, fysikalisk kemi, molekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemi, makromolekylär kemi och strukturkemi. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i framstående forskning inom bland annat syntes av komplexa molekyler och material för katalys såväl som medicinsk användning inom läkemedelsutveckling och förståelse för hjärnans sjukdomar.

Många framstående forskare har verkat vid Uppsala universitet, däribland Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning har bidragit till metoder för upprening och karaktärisering av komplexa material även i ytterst små mängder. Idag produceras och studeras syntetiska material med olika funktion i Uppsala, från sådana som förmår att härma fotosyntesen hos växter till polymermaterial som kan ersätta skadad mänsklig vävnad. 

Kemiforskningen vid BMC fokuserar på frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler med olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Utveckling av nya biokemiska och analytiska metoder ligger t.ex. till grund för avancerade studier av biologiska system och deras reglering, samt hur sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Forskare med specialistkompetens inom masspektrometri och biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLabs plattformar för proteomik och läkemedelsutveckling.  

Forskningen inom kemin på Ångström inkluderar bl.a. utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare. Forskningsområdet har en särskild position i Uppsala och omfattar solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Världsledande forskningssamarbeten kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive dem med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem.

Jobba hos oss

Kemiska sektionens två institutioner har en bred forskningsverksamhet inom olika områden. Vi har ett stort engagemang inom grundutbildningen, på kandidat och masternivå samt inom våra civilingenjörsutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander.

Se vår lediga tjänster

Senast uppdaterad: 2022-10-17