Erik Lewin prisad som lärare av kemistudenter

2021-06-07

Universitetslektor Erik Lewin, inom forskningsprogrammet för oorganisk kemi på Institutionen för kemi - Ångström, har mottagit pris för sin "avsevärda pedagogiska skicklighet och tydlighet" av studentföreningen K-sektionen. 

K-sektionen är en förening inom Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN) för de ca. 300 studenterna vid Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik samt studenter vid Masterprogrammet i additiv tillverkning. 

K-sektionen skriver på sin Facebook-sida: "Erik undervisar i kursen Materialkemi, grundläggande kursen inom materialinriktningen, och har därmed en viktig roll att lära ut de fundamentala grunderna inom detta område för att se till att vi studenter kommer väl förberedda till kommande kurser." 

Några av de saker Erik hyllas för är han stora engagemang, hans genuina intresse för studenterna och att han har lyckats anpassa sin undervisning för att fungera på distans på ett fantastiskt sätt. 

Erik mottog diplomet den 1 juni - tillsammans med motiveringar som studenter hade skickat in under nominering- och röstningsperioden. 

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04