Doktorander inom syntetisk molekylkemi prisas för sina avhandlingar

2021-05-10

Ben Johnson och Nicolas D'Imperio, två tidigare doktorander i Prof. Sascha Otts forskargrupp inom forskningsprogrammet Syntetisk molekylkemi på Institutionen för kemi - Ångström, och som bägge doktorerade under 2020 prisas nu båda två för sina doktorsavhandlingar. 

Anna Sundström Award 2021

Ben JohnsonBen Johnson tilldelas Anna Sundström Award 2021 från Svenska Kemisamfundet för bästa doktorsavhandling i oorganisk kemi i Sverige 2020. Han tilldelas priset för sin avhandling “Interrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks“. 

Ben kommer att få ta emot priset och hålla en presentation om sin avhandling den 27 oktober, då Kemisamfundets Sektion för oorganisk kemi håller sitt årliga symposium, som i år hålls digitalt. 

Om Anna Sundström Award på Kemisamfundets hemsida. 

Borealis Student Innovation Award

Nicolas D'ImperioNicolas D'Imperio tilldelas Borealis Student Innovation Award för bästa doktorsavhandling om olefiner globalt 2020, för sin avhandling "Olefins from carbonyls: Development of new phosphor-based cross-coupling reaction". 

Företaget Borealis är ett österrikiskt företag som specialiserat sig på cirkulära polyolefinlösningar och baskemikalier, gödselmedel och mekanisk återvinning av plast.

En online-ceremoni kommer att hållas den 18 maj där Nicolas också kommer att presentera sitt arbete.

Om Borealis Student Innovation Award på Borealis hemsida.

Mer information

Sascha Otts forskargrupp på institutionens hemsida.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04