Prof. Adolf Gogoll har undersökt Alfred Nobels kemikalieflaskor

2021-03-04

Vad hade Alfred Nobel egentligen i sina glasflaskor? Prof. Adolf Gogoll, vid forskningsprogrammet för Organisk kemi vid Institutionen för Kemi - BMC, har hjälpt Nobel Prize Museum och Riksantikvarieämbetet att analysera innehållet i 43 gamla kemikalieflaskor som kommer ifrån Alfred Nobels laboratorier.  

Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet, professor Adolf Gogoll från Institutionen för Kemi-BMC vid Uppsala universitet och Margrit Wettstein, Nobel Prize Museum.
Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet, Prof. Adolf Gogoll, Institutionen för Kemi - BMC
samt Margrit Wettstein, Nobel Prize Museum. Foto: Dan Lepp

Flaskorna, med tidigare okänt innehåll, tillhör de inventarier ifrån Alfred Nobels laboratorier som skeppades till Stockholm efter hans död 1896 och har de senaste åren förvarats på Nobelmuseet i Karlskoga. 

Alfred Nobels flaskor
Foto: Dan Lepp

Analyserna är nu klara och vad man fann var olika sorters blandningar och spår av kemikaliska reaktioner, tungmetaller, som t.ex. bly och krom, samt ämnen som används vid dynamittillverkning. 

Foto: Dan Lepp

Riksantikvarieämbetet och Nobel Prize Museum vände sig till Uppsala universitet för att få hjälp att analysera flaskornas innehåll, för att på så vis kunna säkerställa en säker förvaring och utställning av flaskorna. Arbetet har pågått sedan våren 2020 och en slutlig rapport kommer att presenteras under 2021. 

Mer information

Tillägg (2021-03-15):

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04