Phabian-priset för bästa doktorsavhandling 2020 till Malin Källsten

2020-11-12

Alumnen Malin Källsten, tidigare doktorand i analytisk kemi vid Institutionen för kemi - BMC och som disputerade i mars i år, har fått mottaga årets Phabian-pris för bästa doktorsavhandling av Apotekarsocieteten. 

Malins avhandling om metoder för att analysera antikroppskopplade läkemedel tog hem årets upplaga av Apotekarsocietetens utmärkelse Phabian-priset. Motiveringen lyder att avhandlingen innebär ”betydelsefull forskning om analytiska verktyg för framtida läkemedel mot cancer och andra svåra sjukdomar”. 

Phabian-priset (The Phabian Award) instiftades av Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsanalys 2004 och delas ut årligen för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys. Pristagaren mottar ett stipendium på 25 000 kronor, ger en föreläsning i samband med prisutdelningen och utses även till adjungerad ledamot av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys under det följande året.

Läs mer om utnämningen på Apotekarsocietetens hemsida.

Malins avhandling med titeln ”Development and evaluation of analytical techniques for antibodies and antibody-drug conjugates. From verification of conjugation to stability testing​” återfinns i fulltext i DiVA.  

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04