Lynn Kamerlin tilldelas Thuréus-priset av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

2020-11-06

Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala har beslutat att dela ut Thuréus-priset inom den naturhistorisk-medicinska klassen till Prof. Lynn Kamerlin vid Institutionen för kemi - BMC.  

Lynn Kamerlin får priset med motiveringen: "För hennes framgångsrika studier av orsak och verkan mellan struktur och reaktionseffektivitet, samt substratspecificitet, hos biokemiska enzym".

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, Genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur. Prissumman är 75 000 kr.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades år 1710 och är Sveriges äldsta vetenskapsakademi. Mer information om societeten återfinns på deras hemsida.  

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04