Framtidens lastbil drivs med solceller

2020-10-07

Solceller på lastbilar för minskade koldioxidutsläpp är ett av de samverkansprojekt som Vinnova satsar på inom utmaningsdriven innovation. Erik Johansson, professor vid institutionen för kemi – Ångström, leder projektet.

I programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar företag, offentliga verksamheter, universitet, högskolor och organisationer för att långsiktigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Nu får 19 projekt finansiering med sammanlagt 144 miljoner kronor i programmet för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala. Ett av projekten, som tilldelades 8,3 miljoner kronor, leds av Erik Johansson, professor vid institutionen för kemi – Ångström. I projektet deltar även där andra forskare på UU samt en lastbilstillverkare, en solcellstillverkare, ett elbolag, en trailertillverkare och ett åkeri.

– Vi kommer att bygga en tung lastbil som, genom att vi täcker den med solceller, delvis drivs av solenergi. Totalt blir det cirka 145 kvadratmeter solceller på den extra långa lastbilen. Solcellerna kommer att användas för att minska bränsleförbrukningen i en hybridmotor i lastbilen och därmed minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp av koldioxid, säger Erik Johansson.

Projektet startar i januari och att bygga lastbilen tar ett år. Sedan ska den testas i verklig drift under ett års tid. Förutom anslaget från Vinnova bidrar deltagande företag med nästan lika mycket till, den totala projektbudgeten uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor.

– Anslaget från Vinnova gör det även möjligt för oss att forska på nya effektiva och lätta solceller som kan passa på lastbilar i framtiden, Vi ska också undersöka hur solcellerna och batterierna i lastbilen kan användas för att balansera elnätet då lastbilen inte är i drift, säger Erik Johansson.

Text: Birgitta Wilén

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04