Nu startar Europas storskaliga batteriforskningsinitiativ

2020-09-10

Nu drar den europeiska forskningssatsningen Battery 2030+ igång. Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier. Dessa behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Projektet leds från Uppsala universitet.

– Äntligen är vi igång. Det är en viktig långsiktig forskningssatsning inom batteriområdet som kommer att stärka Europas forskningsposition och bidra till en industri som kan tillverka framtidens batterier. Vi har arbetat i drygt ett år med den färdplan som vi presenterade i mars i år och som vi baserar våra forskningsinsatser på. Vi startar nu de olika forskningsprojekten och ser till att våra idéer resulterar i ny kunskap och nya produkter – och självklart i bättre batterier, säger Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och koordinator för Battery 2030+.

Läs hela artikeln på uu.se eller följ denna länk

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04