Flera bidrag till kemi - BMC för forskning om COVID-19

2020-05-08

Helena Danielson och Ylva Ivarsson på kemi - BMC har mottagit flera bidrag för att bedriva forskning om viruset COVID-19. Bidragsgivare är SciLifeLab och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Följande forskningsprojekt har fått bidrag från SciLifeLab:

Projekt med bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:

– Vi kan bidra till att förstå hur Covid-19 tar över värdcellen. Det är information som är svår för andra att få fram, säger projektledare Ylva Ivarsson vid Biomedicinskt centrum (BMC), knutet till Uppsala universitet. Kunskapen kan användas exempelvis för att testa och ta fram tänkbara läkemedelssubstanser. Med våra metoder kan vi hitta interaktioner som missas med andra tillvägagångssätt.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04