Professor Kristina Edström får den äldre Gustaf Adolfsmedaljen

2020-03-16

Fem medarbetare vid universitetet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser. Peter Wallenberg, ordförande i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har utsetts till hedersmedlem av Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Kristina Edström vid oorganisk kemi får den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydande insatser inom forskningen, utbildning och ledarskap. Motiveringen lyder: 

Professor Kristina Edström är professor i oorganisk kemi och internationellt ledande batteriforskare. Hon har haft en rad ledningsuppdrag, såsom prodekanus vid utbildningsvetenskaplig fakultet, sektionsdekan i kemi, ledamot i konsistoriet, prodekanus för forskning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, rektorsråd för grundutbildningen samt för närvarande rektorsråd för infrastrukturfrågor. Hon har lett forskningsprogrammet STandUP for Energy och varit styrelseledamot i SSF och Maxlab. Hennes ledarinsatser präglas av stor skicklighet.

En stor applåd och ett stort grattis från oss alla på den kemiska sektionen!

Du hittar alla mottagare av priset här

Fler nyheter

Professor Kristina Edström får den äldre Gustaf Adolfsmedaljen

2020-03-16

Fem medarbetare vid universitetet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser. Peter Wallenberg, ordförande i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har utsetts till hedersmedlem av Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Kristina Edström vid oorganisk kemi får den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydande insatser inom forskningen, utbildning och ledarskap. Motiveringen lyder: 

Professor Kristina Edström är professor i oorganisk kemi och internationellt ledande batteriforskare. Hon har haft en rad ledningsuppdrag, såsom prodekanus vid utbildningsvetenskaplig fakultet, sektionsdekan i kemi, ledamot i konsistoriet, prodekanus för forskning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, rektorsråd för grundutbildningen samt för närvarande rektorsråd för infrastrukturfrågor. Hon har lett forskningsprogrammet STandUP for Energy och varit styrelseledamot i SSF och Maxlab. Hennes ledarinsatser präglas av stor skicklighet.

En stor applåd och ett stort grattis från oss alla på den kemiska sektionen!

Du hittar alla mottagare av priset här