Forskarskolan SwedNess får förlängd finansiering av SSF

2020-01-17

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beslutat att förlänga finansieringen till forskarskolan SwedNess. SwedNess är en forskarskola för neutronspridning som drivs av sex svenska universitet, med Uppsala universitet som koordinator. SwedNess mål är att utbilda doktorander för att utöka Sveriges expertis inom neutronspridning för att kunna utnyttja ESS, European Spallation Source, en anläggning som håller på att byggas i Lund. Finansieringen är på 100 miljoner kronor fram till 2025. 

SwedNess bildades i augusti 2016 med hjälp av en start-finansiering på 120 miljoner kronor från SSF, som nu alltså beslutat att förlänga finansieringen med ytterligare 100 miljoner kronor. Finansieringen säkrar en femårig förlängning av forskarskolan och kommer att användas för att finansiera tjugo nya doktorander. 

SwedNess forskarskola för neutronspridning drivs av sex svenska universitet: Uppsala universitet (koordinator), Chalmers tekniska universitet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet. 

Fler nyheter

Forskarskolan SwedNess får förlängd finansiering av SSF

2020-01-17

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beslutat att förlänga finansieringen till forskarskolan SwedNess. SwedNess är en forskarskola för neutronspridning som drivs av sex svenska universitet, med Uppsala universitet som koordinator. SwedNess mål är att utbilda doktorander för att utöka Sveriges expertis inom neutronspridning för att kunna utnyttja ESS, European Spallation Source, en anläggning som håller på att byggas i Lund. Finansieringen är på 100 miljoner kronor fram till 2025. 

SwedNess bildades i augusti 2016 med hjälp av en start-finansiering på 120 miljoner kronor från SSF, som nu alltså beslutat att förlänga finansieringen med ytterligare 100 miljoner kronor. Finansieringen säkrar en femårig förlängning av forskarskolan och kommer att användas för att finansiera tjugo nya doktorander. 

SwedNess forskarskola för neutronspridning drivs av sex svenska universitet: Uppsala universitet (koordinator), Chalmers tekniska universitet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.