Månadens grundämne - Scandium (Sc) & Helium (He)

2019-12-19

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

Skandium (Sc) och Helium (He) är vårt 14:e och 15:e grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Skandium är en mjuk, lätt, silverglänsande metall som oxiderar långsamt i luft. Ämnet appliceras framför allt i legeringar vilket gör att ämnet används i många olika situationer. Från tandläkar-behandlingar till ryska krigsflygplan.

Skandium upptäcktes först av professor Lars Fredrik Nilsson (år 1879) vid Uppsala universitet utifrån ett förarbete av Mendelejev. Genom euxenit och gadolinit lyckades Lars Fredrik Nilsson isolera ett nytt grundämne som stämde överens med Mendelejevs tidigare upptäckt. Euxenit och gadolinit hade hittills endast hittats i skandinavien så Lars Fredrik Nilsson gav det nya ämnet namnet Skandium.

Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form. Helium är också det näst vanligaste grundämnet i universum.

Det används i en mängd olika områden, bland annat där det behövs någon form av nedkylning. Men det kanske är mest känt för att kunna framkalla en så kallad "Kalle Anka-röst" på grund av den höga ljudhastigheten*.

*Varning: Inandning av rent helium bör aldrig ske på grund av att syremättningen i blodet sjunker blixtsnabbt och det är stor risk för att man förlorar medvetandet, och det finns risk för att man dör eller får hjärnskador av syrebrist.

Helium framställdes först 1895 av engelska och svenska forskare där den svenska delen bestod av Per Teodor Cleve och Nils Abraham Langlet.

Detta är det sista inlägget i vår serie om grundämnen som blivit upptäckta av svenska forskare. Det är imponerande att så många grundämnen upptäckts här i Sverige, speciellt på Uppsala universitet. En tradition av kemi.

God jul & Gott nytt år!

Fler nyheter

Månadens grundämne - Scandium (Sc) & Helium (He)

2019-12-19

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

Skandium (Sc) och Helium (He) är vårt 14:e och 15:e grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Skandium är en mjuk, lätt, silverglänsande metall som oxiderar långsamt i luft. Ämnet appliceras framför allt i legeringar vilket gör att ämnet används i många olika situationer. Från tandläkar-behandlingar till ryska krigsflygplan.

Skandium upptäcktes först av professor Lars Fredrik Nilsson (år 1879) vid Uppsala universitet utifrån ett förarbete av Mendelejev. Genom euxenit och gadolinit lyckades Lars Fredrik Nilsson isolera ett nytt grundämne som stämde överens med Mendelejevs tidigare upptäckt. Euxenit och gadolinit hade hittills endast hittats i skandinavien så Lars Fredrik Nilsson gav det nya ämnet namnet Skandium.

Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form. Helium är också det näst vanligaste grundämnet i universum.

Det används i en mängd olika områden, bland annat där det behövs någon form av nedkylning. Men det kanske är mest känt för att kunna framkalla en så kallad "Kalle Anka-röst" på grund av den höga ljudhastigheten*.

*Varning: Inandning av rent helium bör aldrig ske på grund av att syremättningen i blodet sjunker blixtsnabbt och det är stor risk för att man förlorar medvetandet, och det finns risk för att man dör eller får hjärnskador av syrebrist.

Helium framställdes först 1895 av engelska och svenska forskare där den svenska delen bestod av Per Teodor Cleve och Nils Abraham Langlet.

Detta är det sista inlägget i vår serie om grundämnen som blivit upptäckta av svenska forskare. Det är imponerande att så många grundämnen upptäckts här i Sverige, speciellt på Uppsala universitet. En tradition av kemi.

God jul & Gott nytt år!